Avatar Logistics AB

NEWS

Nytt eldrivet pråmfartyg för transport av ballast i Stockholm – reducerar koldioxidutsläppen med 95%.

Läs vårt pressmeddelande.

 

 

 

Pråmtrafik: EU-klassade inre vattenvägar
– Ett kapacitetsstarkt tillskott till landinfrastrukturen

Läs gärna vårt nya faktablad om Pråmtrafik del 4:

Pråmlogistik – Pusselbiten som saknas

Läs gärna vårt faktablad om Pråmlogistik – pusselbiten som saknas Pråmtrafik del 3:

Pråmtrafik – anpassade för inrikestransport

Läs gärna vårt faktablad om Pråmtrafik – inrikes anpassade pråmfartyg, del 2:

Hållbar Inlandssjöfart/Sustainable inland shipping

Avatar Logistics deltar i VTI projektet – Hållbar Inlandssjöfart
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/hallbar-inlandssjofart/

Avatar Logistics participate in the Swedish National Road and Transport Research Institute project – Sustainable inland shipping
https://www.vti.se/en/research-areas/sustainable-inland-shipping/

 

Pråmtrafik – är det en reell möjlighet för Sverige?

Läs gärna vårt faktablad om Pråmtrafik – ett eget trafikslag inom EU, del 1:

Satsa på vattenvägens megalastbil – Inför svensk pråmtrafik

Läs gärna vårt nya Pråmtrafiksmanifest om pråmtrafikens fördelar:

 

Pråmtrafik för en hållbar och effektiv regionlogistik

Läs gärna vårt nya faktablad om mer godstransporter på vattenvägarna:


Klicka på bilden för att läsa mer!

Avatar Logistics AB initiates cooperation with Sand & Grus AB Jehander and buys the vessel MS Jehander 1

Avatar Logistics AB and Sand & Grus AB Jehander initiates cooperation on maritime transports within the Lake Mälaren. At the same time, Avatar Logistics, from November 1st2018, will take over ownership and the operation of Jehander vessel MS Jehander 1, including the six employees onboard. You find more information in the announcement here.

 

Första pråmkonferensen i Stockholm 23 maj 2018
Transportsystemet kan optimeras – pråmtrafik en av lösningarna för regionlogistiken


Stockholms Stad/Trafikkontoret och Avatar Logistics AB arrangerade den 23 maj en gemensam regional pråmtrafikkonferens i Stockholm.

Pråmtrafik är EUs femte trafikslag på väg att etablera sig i det svenska transportsystemet. Huvudtemat för konferensen var hur transportsystemet kan effektiviseras, optimeras och göras mer hållbart genom att använda pråmfartyg inom regionlogistiken. Några av Europas ledande experter på den EU-klassade pråmtrafiken var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter och informera hur man inom övriga EU arbetar med pråmbaserade logistiklösningar.

Karin De Schepper, vd för organisationen Inland Navigation Europe i Bryssel, presenterade några framgångsrika exempel där man använder pråmfartyg som logistiklösning i urbana områden. Vidare rekommenderade Karin De Schepper att Sverige måste närma sig resten av EU i arbetet med att utveckla pråmtrafiken. Hon poängterade också vikten av att se pråmtrafiken som ett eget trafikslag, med egen utvecklingsstrategi.

Amanda Baumgartner, godsstrateg på Stockholms Stad, presenterade Stockholms behov av att hitta nya logistiklösningar då staden lider av hård belastning och ökad miljöpåverkan från vägsektorn. Effektiva pråmlösningar, speciellt för schaktmassor, recycling och citylogistik, skulle effektivt kunna avlasta den befintliga väginfrastrukturen stora mängder lastbilstransporter och därmed säkerställa ett bättre stadsrum för medborgarna. Amanda Baumgartner sa i sitt anförande att Stockholms Stad aktivt ser på att använda pråmtrafik som ett transportalternativ i sina långsiktiga godsstrategier.

Johan Lantz, VD för Avatar Logistics AB, berättade om hur det är att vara det första kommersiella pråmrederiet och om vilka utmaningar företaget möter som early-mover. Under sin presentation sa Johan Lantz att det är mycket viktigt att Sverige tydligt pekar ut pråmtrafiken som det 5:e trafikslaget och skapar ett level-playing field gentemot lastbilstrafiken. Johan Lantz pekade på att pråmtrafik och pråmfartyg inte kan jämställas med annan kommersiell sjöfart. Det är ett eget trafikslag som styrs av ett EU-regelverk (inte FN-organet IMOs regler för handelssjöfarten). Det räknas inom EU som ett landbaserat trafikslag eftersom pråmfartygen är ett direkt alternativ till lastbilen – inrikes.

Text: Anna Hammargren

Fr v Manuel Garrido, HAROPA Ports of Paris, Karin De Schepper, Inland Navigation Europe, Johan Lantz, Avatar Logistics AB, Amanda Baumgartner, Stockholms Stad, Trafikkontoret, Anna Hammargren, Fullpage Communications AB, Henrik Armbrecht, PLANCO Consulting GmbH och Michel van Gent, Vigilia Shipping BV

 

 

 

 

 

 

 

Presentationer från konferensen 23 maj

Pråmtrafik kontra småskalig IMO-sjöfart – Faktablad

Avatar Logistics AB_Johan Lantz- 23 maj

Pråmtransporter-Stockholms Stad -Amanda Baumgartner 23 maj

Pråmtransporter PREEM_Fredrik Backman 23 maj

Modal shift_Henrik Armbrecht_PLANCO 23 maj

Inland Navigation Europe-Karin de Schepper-23 maj

Urban logistics_Ports of Paris_Manuel Garrido-23 maj

Inland barges_Vigilia Shipping_Michel van Gent-23 maj

Avatar Logistics and KTH releases ice study for inland navigation

Together with the EMMA project partner Avatar Logistics, the Swedish Royal Institute of Technology (KTH) has performed a feasibility study for inland barges operating on inland waterways. The objective of the study is how an inland motor barge based on European standards can be modified for navigation in Swedish Lake Mälaren under ice conditions. This first study of ice navigation on inland waterways is an important step to establish inland navigation in Sweden and the Baltic Sea Region

The ice study was officially handed over to Avatar Logistics at the annual Joint Conference of the Interreg BSR Program Project EMMA and the Chamber Union Elbe-Oder that took place in the Nordic Embassies in Berlin February 21st 2018.

Photo: Magnus Burman – Ice project leader KTH Johan Lantz – CEO Avatar Logistics Stefan Breitenbach – EMMA project leader

www.project-emma.eu/content/blog/study-inland-motor-barge-navigation-under-ice-conditions-published

21022018-DSC09484 (3)